ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT

Webbplatsen www.ryde-equestrian.com ägs av RYDE. Dessa allmänna villkor gäller för alla köp från www.ryde-equestrian.com (“Webbplatsen”). Genom att lägga en beställning på Webbplatsen accepterar du dessa allmänna villkor, och ett avtal ingås mellan dig och Sakander AB, organisationsnummer 559215-0261, med adress Västergarn Örninge 121, 622 30 Gotland Tofta (“Ryde”).

För att göra ett köp hos oss måste du vara minst 18 år och i övrigt ha rätt att ingå avtal enligt gällande lag.

ORDER- OCH LEVERANSBEKRÄFTELSE

När du har slutfört ditt köp på webbplatsen kommer du att få en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar ditt köp och att ett avtal har ingåtts. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

Det är ditt ansvar att välja de produkter från webbplatsen som du vill beställa och att slutföra beställningen genom att följa beställningsproceduren som beskrivs på webbplatsen.

Om produkten du har beställt är slut i lager kommer vi att kontakta dig för att lösa situationen på bästa sätt.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

PRODUKTER

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är specialiserade ridsportprodukter. Dessa produkter följer bestämmelserna gällande svensk och europeisk lagstiftning. Vi kan inte garantera att alla bilder på webbplatsen av en produkt återspeglar det exakta utseendet på produkterna, exempelvis på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen.

PRISER

Produktpriserna som anges på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen gäller. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar kostnaderna för att bearbeta beställningen, exklusive leveranskostnader till dig på fastlandet i Sverige.

Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som lämnas i samband med köpet är felaktig och du har insett eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

DELAR SOM UTSÄTTS FÖR SLITAGE

Delar av Rydes stigbygel som är föremål för slitage är de delar som har en begränsad livslängd. Dessa inkluderar trampdynan, elastomer springarna och skruvarna som fäster trampdynan på järnet. Livslängden för dessa delar varierar beroende på ryttare, deras nivå, användningsfrekvens och underhåll. Regelbundet underhåll rekommenderas för att optimera livslängden för delar som utsätts för slitage.

BETALNINGSMETODER OCH VILLKOR

Betalningar kan göras med kreditkort när kunden tillhandahåller det 16-siffriga kreditkortsnumret, utgångsdatum och koden på baksidan av kortet.

När du betalar med kreditkort reserveras pengarna direkt i samband med beställningen och dras från kontot när beställningen skickas.

EGENDOMSFÖRBEHÅLL

Produkterna förblir vår egendom tills fakturan har reglerats fullt ut till Ryde inklusive alla tillbehör.

LEVERANSDATUM OCH VILLKOR

Produkter levereras till den leveransadress som du angav när du lade din beställning. Vi skickar endast varor inom Sveriges gränser. Beställningen skickas inte förrän din betalning har mottagits.

Villkor för leverans av din beställning

Vi har valt att samarbeta med DHL för att leverera din beställning eftersom vi vill att din leverans ska vara:

  • Alla våra försändelser kräver att de skrivs under för, av säkerhets- och spårningsskäl.

  • Ryde ansvarar inte för leveransproblem som uppstår på grund av svårigheter att komma åt leveransplatsen eller felaktig adress som du har angivit.

  • Du måste bekräfta för leveranspersonalen, i leveranspersonens närvaro, skicket på förpackningen och produkterna vid leverans.

I händelse av att du skulle få en produkt som du inte har beställt kan du kontakta vår kundtjänst på hello@ryde-equestrian.com så hjälper vi dig att returnera produkten.

Förpackningar kan ibland sorteras felaktigt av transportören, vilket gör dem svåra att lokalisera. Om du upptäcker att din förpackning inte har skannats av transportören eller har rört sig i fyra arbetsdagar via den spårningslänk som skickats till dig via e-post kan du kontakta vår kundtjänst på hello@ryde-equestrian.com så hjälper vi dig.

Du är ansvarig för att ta emot eller hämta din leverans i butik eller på postkontoret i enlighet med de instruktioner du får i samband med din beställning.

Förpackningar från postombud som inte hämtas inom den angivna tiden på kvittot kommer att skickas tillbaka till vårt lager. I sådana fall har vi rätt att ta ut en administrativ avgift på 250 SEK, vilket motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall där du inte hämtar ut din förpackning på postkontoret.

IMMATERIELL EGENSKAP

Allt innehåll på webbplatsen www.ryde-equestrian.com är och förblir Ryde-företagets exklusiva immateriella egendom. Varken kunden eller någon annan person är behörig att reproducera, använda, distribuera eller använda för vilket ändamål som helst, även delvis, av innehållet på denna webbplats, inklusive programvara och audiovisuella material. All användning av enkel- eller hypertextlänk är strängt förbjuden utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ryde-företaget.

FRISKRIVNING/FORCE MAJEURE

Om det är fel på din produkt eller om leveransen är försenad och du är en konsument ansvarar vi för de skador du lider till följd av felet eller förseningen enligt tvingande konsumentlagstiftning. Vi täcker dock endast skador i den utsträckning du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa ansvar för skador. Därför är vi inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att vidta rimliga åtgärder.

Ryde kan inte hållas ansvarig för fel i avtalet eller dess felaktiga uppfyllanden på grund av antingen kundens handling eller en oförutsägbar och oöverstiglig handling från en tredje part eller en händelse av force majeure. Händelser av force majeure som befriar Ryde från alla skyldigheter att fullgöra alla beställningar och att betala skadestånd av någon anledning inkluderar strejker, översvämningar, bränder, störningar och avbrott i transport, svårigheter i leveransen av råvaror eller el, någon viktig olycka som påverkar produktionen av underleverantörer, någon skada som härrör från internet och/eller telekommunikationsfel och, allmänt, alla händelser som är utanför Rydes kontroll och som förhindrar eller försenar tillverkning, leverans eller leverans av Produkterna.

ÅNGERRÄTT

Detta avsnitt gäller endast om du är en konsument.

Som konsument har du en ångerrätt på 14 dagar för oanvända varor mot uppvisande av kvitto, från den dag du eller en person som agerar på ditt uppdrag tar emot produkten som du har köpt från webbplatsen. Om du vill använda din lagstadgade ångerrätt måste du meddela Ryde skriftligen inom 14 dagar från den dag du eller någon på ditt uppdrag tar emot eller hämtar din beställning. Du kan utöva din ångerrätt genom att kontakta oss via vår e-post hello@ryde-equestrian.com.

Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp måste du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du returnerar produkten i samma förpackning som du fick den i, eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returtransporten om skadan eller förlusten berodde på din oaktsamhet, till exempel när du packade produkten.

Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma dess natur, egenskaper och funktion. Om du hanterar produkten mer än vad som är nödvändigt för att fastställa dess natur, egenskaper eller funktion har vi rätt att göra en avdrag i värde. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produkten värde vid retur med det ursprungliga värdet vid köp. För att få en full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du returnerar produkten i sitt ursprungliga skick.

Du betalar själv returfrakten när du returnerar ditt köp. Kostnaden för returfrakt om du väljer att använda vår returlösning visas här. I så fall kommer kostnaden för returfrakten att dras av från din återbetalning.

När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör att utfärda din återbetalning inom 14 dagar från den dag du meddelade oss att du vill avbryta ditt köp. Vi kommer dock inte att göra återbetalningen förrän vi har fått tillbaka produkten eller tills du har visat att du har skickat den till oss. Kom ihåg att du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returtransporter som beror på din vårdslöshet.

Återbetalningar kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid tidpunkten för köpet, om vi inte kommer överens om något annat.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÖRETAG

Om du gör ett köp på Webbplatsen på uppdrag av ett företag erbjuder vi inte någon ångerrätt. Vi är heller inte ansvariga för indirekta förluster eller utebliven vinst. Dessutom är vårt ansvar enligt dessa allmänna villkor, för eventuell förlust eller skada, begränsat till ett belopp som motsvarar det totala belopp som kunden som företag betalar oss för den produkt som förlusten eller skadan avser eller uppkommer.

AVBESTÄLLNING

Om du vill avbryta en lagd beställning, kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt på hello@ryde-equestrian.com. Avbeställningen gäller från den stund du har fått en bekräftelse om avbeställning från oss. Om du bara har fått ett automatiskt svar via e-post har din beställning ännu inte avbeställts.

Om din beställning redan har skickats kan den inte längre avbeställas och den kommer att skickas till dig.

FEL

Om det är fel på din produkt, vänligen kontakta oss på hello@ryde-equestrian.com. Du har rätt att reklamera fel som uppstår inom tre år från leverans av produkten (ansvarstiden). Du måste alltid göra en reklamation inom skälig tid från när du borde ha upptäckt felet. Din rätt att reklamera går ut senast två månader efter det att den treåriga ansvarstiden har löpt ut.

VARUMÄRKEN OCH LOGOTyper, HYPERLÄNKAR

All användning av varumärken och logotyper från denna webbplats är förbjuden utan Ryde-företagets godkännande.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Ryde kan inte hållas ansvarigt för tolkningen av innehållet på denna webbplats eller för konsekvenserna av dess användning.

FRÅGOR, KLAGOMÅL OCH TVISTER

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Vår kontaktinformation finns nedan.

Eventuell tvist mellan Ryde och kunden måste i första hand lösas av parterna. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Som kund kan du kontakta ARN genom att skicka ett brev till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, eller genom att kontakta ARN på deras webbplats www.arn.se. Ett beslut från ARN är en rekommendation och inte bindande för någon part. Tvister avgörs i sista hand av svensk allmän domstol. Dessa villkor och bestämmelser ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Ryde förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor för försäljning när som helst. Om en sådan ändring sker kommer alla beställningar att omfattas av de allmänna villkor för försäljning som gäller på dagen för beställningen.

KONTAKTINFORMATION

Huvudkontor: Västergarn Öninge 121, 62230 Gotlands Tofta

Tel.: +46 766164233

E-post: hello@ryde-equestrian.com

Ryde (Sakander AB)

Huvudkontor: Västergarn Öninge 121, 62230 Gotlands Tofta

Tel.: +46 766164233

E-post: hello@ryde-equestrian.com

WEBBPLATSUTGIVARE OCH DESIGNER

Nofont AB, Andreas Carlsson.

Utgivare av Ryde-equestrian.com

Ansvarig utgivare: Karin Falkemo

Webbplatsvärd: one.com

Du är för närvarande ansluten till Ryde-webbplatsen. Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av följande villkor.