Ryttarens balans avgörande för prestation och säkerhet

Ryde Adjustable Stirrup

Vi har utvecklat Ryde Adjustable Stirrups som är utformade efter kroppens uppbyggnad och funktion. Stigbyglarna går enkelt att justera för att utrustningen ska vara utformad för att skapa de bästa förutsättningarna för ryttaren och hästen att samspela. Att hitta samspel och harmoni med hästen är en av de viktigaste aspekterna inom ridning. För att uppnå detta är det viktigt att ha full balans och kontroll över kroppen. I denna artikel ska vi ta en närmare titt på sambandet mellan foten, hästen och hur rätt utrustning leder till balans.

 

Fötterna kan ses som kroppens dirigent

Ryttarens fötter spelar en avgörande roll för både ryttarens och hästens prestation.Foten ger oss ryttare stabilitet och sensorisk information som spelar en nyckelroll för att upprätthålla balans. 

När vi pratar om fotens stöd i ridning, är det viktigt att förstå hur viktfördelningen fungerar. Att ha hela trampdynan på plats över stigbygelns fotplatta ger den bästa stabiliteten och fördelar vikten jämnt över foten. Detta innebär att du inte bör lita för mycket på tårna för att bära kroppsvikten, utan istället låta den främre delen av foten göra det tyngsta arbetet. För många ryttare innebär det att trampa in på fotplattan. Se bild nedan för korrekt placering.

Vår stigbygel gör att ryttaren kan ha kvar skänkeln intill hästen och få stöd över hela framfoten när foten befinner sig under ryttarens centrum utan att spänna ut och fram benet.

Det är rätt att man inte ska stå på tårna men många ryttare ställer sig så för att få stöd vid stortån med ett par stigbyglar som inte möter upp på insidan. Denna lösning ger en jämn känsla i kontakt under foten, för att man driver ut foten och står diagonalt på stigbygeln, du få kontakt med hela framfoten och det känns jämnt men har foten framför dig. Därför är det viktigt att kunna justera stödet. 

 

Möjligheten att justera stigbygeln

Sidojustering av fotplattan – Den viktigaste inställningen
Inställning anpassar att skänkeln kommer intill hästens bål och att fotplattan stabiliserar foten så avgörande balans nås. 

Många ryttare tenderar att lägga för mycket vikt på utsidan av foten när de rider, vilket kan leda till obalans och bristande stabilitet. Vid belastning ska stigbygelplattan följa din främre trampdyna för att säkerställa att framförallt stortåleden belastas. Genom att fokusera på att ge mer stöd åt den inre delen av foten, närmast hästen, kan man uppnå en mer jämn fördelning av vikten och därmed öka balansen och stabiliteten. 

En korrekt inställning, där fotled och framfot möts i vågrät balans, hjälper till att förebygga att stigbygeln glider framför dig, vilket annars kan ske om fotens insida är lägre än utsidan.

Med justeringen i sidledled kan du lyfta upp insidan av fotplattan genom att dra topphållaren in mot hästen på plusskalan. Det kommer att göra att din fot får bättre stöd och du som ryttare känner dig mer stabil och balanserad. 

När du justerar, stå i lätt sits och belasta foten över stigbygelplattan för att noggrant kunna bedöma balansen. Använd skalan på stigbygelns framsida och börja runt +2, justera sedan vid behov. Om du upplever att den ena foten är svagare kan du ge den extra stöd, till exempel genom att justera till +3.

Självklart finns det ryttare som kommer att vara hjälpta genom att ställa åt andra hållet, men då de allra flesta behöver stöd för inre delen av foten så rekommenderar vi ryttare att börja laborera med inställningarna ditåt.

Stigläderfästet – Justerar stigbygelns vinkel från stiglädret.

Detta för att ryttaren enkelt ska kunna behålla foten i önskat läge med en följsam känsla.

Inställningen är viktig så att knäled och fot får stabilt stöd mitt över fotplattan under hela ridpasset. Stigbygelns topphållare är förinställd till 90 grader i förhållande till stiglädret och hästens bål. Genom att lossa samma skruv för sidojusteringen, kan du anpassa stigbygelns vinkel så den följer ditt knä och riktning på framfoten. Justera utåt med + skalan och inåt med – skalan. Denna justering minskar drag från stiglädret som annars kan göra att foten positioneras snett över plattan. 

Genom att justera hur stigbygeln hänger på stiglädret längs hästens sida kan du undvika rotationskraft som kan leda till spänningar. Att stigbygeln hänger i samma vinkel som din tåriktning är viktigt för att undvika obalans. 

Trampvinkeln kan också anpassas efter fotledens rörlighet och ryttarens individuella ridteknik.

 

Att eftersträva följsamhet

Det är också viktigt att vara medveten om att muskelminnet kan spela en roll när det gäller fotens placering och tryck under ridning. Om man har anpassat sig till en viss utrustning eller ridstil tidigare, kan det vara lätt att falla tillbaka i gamla mönster även när man byter till en ny utrustning. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att träna om muskelminnet för att säkerställa rätt fotposition och viktfördelning. Vår huvudtränare ser att många ryttare faller tillbaka på yttre sidan av foten och de behöver då aktivt tänka på att belasta insidan av framfoten. 

Ryttare behöver koordinationsträning för att korrekt använda fotleden, särskilt under lättridning. Ofta trampar ryttare ner hälen istället för att aktivera vadmusklerna vid frånskjut, vilket är avgörande för att upprätthålla balans och självbärighet. En överdrivet nedtrampad häl kan leda till spänningar hos ryttaren, vilket minskar både spänst och följsamhet i ridningen.

Buy Ryde Adjustable

  • Colors

    Black
    Silver
Buy Ryde Adjustable