Hur minimerar vi skaderisken inom ridsporten?

Ryde Equestrian

En passion med risker

Ridsporten har en speciell plats i mångas hjärtan, och det är en idrott som lockar en stor del av vår befolkning. Med över 90 % kvinnliga ryttare är ridsporten en av de största idrotterna i Sverige och är dessutom en populär sport bland barn, unga och personer med funktionsvariationer. Ridningen ger frihet och glädje, men den har också sina risker. Statistik från de senaste fem åren visar hur farlig ridning kan vara. Över 10 000 personer har behövt vård på sjukhus efter olyckor, och mer än 65 000 skador har krävt någon typ av medicinsk behandling. Det är en hög siffra som pekar på behovet av säkrare utrustning och innovation inom ridsporten.

Risken att fastna i stigbygeln

En av de allvarligare momenten inom ridningen är risken att fastna i stigbygeln. Trots tekniker som att ”trampa ner” hälen i stigbygeln och använda skor eller stövlar med klack för att undvika att fastna, kvarstår risken då överraskningsmoment, kraft och hastighet är svåra att kontrollera. Ryde har i stigbygeln Ryde Adjustable utvecklat en innovativ säkerhetsmekanism som kan rädda liv och förhindra allvarliga skador. Denna mekanism löser ut yttersidan av stigbygeln vid ett fall från hästen och eliminerar risken för att ryttaren ska fastna. Detta är ett teknologiskt genombrott som kan förändra säkerhetsstandarden inom ridsporten. För unga ryttare och för personer med funktionsvariationer ger Ryde Adjustable dem en större trygghet med mindre begränsningar och möjlighet att utforska ridningen själva. Ryde Adjustable spelar en viktig roll i att uppnå en vision om noll olyckor inom ridsporten. 

Buy Ryde Adjustable

  • Colors

    Black
    Silver
Buy Ryde Adjustable